باشگاه خبرنگاران/ مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: شب گذشته ۷۱.۵ میلیون متر مکعب گاز در استان مصرف شد که از شهروندان درخواست می شود با توجه به در پیش بودن شب‌های سرد زمستانی در مصرف گاز صرفه جویی کنند.

سید مصطفی علوی، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه شب گذشته ۷۱.۵ میلیون متر مکعب گاز در استان اصفهان مصرف شده، از شهروندان خواست با توجه به درپیش بودن شب‌های سرد زمستانی در مصرف گاز صرفه جویی کنند.
وی با بیان اینکه امسال، ۴۰۰ کیلومتر لوله گذاری گاز در سطح استان انجام شده است، افزود: اولویت گازرسانی به مناطق مسکونی است و سعی می‌شود هیچ خانواده‌ای از نعمت گاز بی بهره نباشد.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today