باشگاه خبرنگاران/ مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین گفت: تا یک ماه آینده اینترنت ۵۰ روستا در استان از نسل دو به نسل سه ارتقا می یابد.

شهامی مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: در یک هفته گذشته اینترنت ۳ روستا در طارم سفلی، ۳ روستا در الموت، ۳ روستا در آوج و یک روستا در آبیک متصل شد و پیش بینی شده است تا یک ماه آینده اینترنت ۵۰ روستای دیگر در استان از نسل دو به نسل سه ارتقا یابد .
شهامی با بیان اینکه توسعه شبکه از محل درآمد‌های اپراتور‌ها انجام می‌شود و افزود: در یک یا دو سال اخیر، قیمت تعرفه‌های اینترنت افزایش نیافته است .
به گفته او، در استان ۲۵۰ روستا که سه درصد از جمعیت استان را شامل می‌شود به اینترنت دسترسی ندارند.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today