فارس/ رئیس مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: از بدو شیوع ویروس کرونا با کاهش 28 درصدی ورود خودرو به استان مواجه بوده‌ایم.

مجید مردانی، رئیس مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری امروز گفت: در حال حاضر تعداد 25 دوربین فعال در ورودی‌های استان و مناطق حساس از جمله گردنه‌ها، فعال هستند که پرسنل راهداری به صورت شبانه‌روزی آن‌ها را رصد می‌کنند.
رئیس مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل ونقل جاده‌ای اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با توجه به وضعیت جوی استان شهروندان می‌توانند با استفاده از سامانه 141 به صورت شبانه‌روزی از وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های استان مطلع شوند.
وی خاطرنشان کرد: تعداد 34 دوربین ثبت تخلفات نیز در برخی از مسیرهای چهارمحال و بختیاری فعال هستند که بلا فاصله پس از تخلفاتی از جمله سرعت غیرمجاز مشخصات خودرو متخلف را به سامانه پلیس‌راه ارسال می‌کنند تا شامل جریمه‌ شود، همچنین با توجه به اعمال محدودیت‌های تردد در این ایام شیوع ویروس کرونا از این دوربین‌ها در صورت لزوم با توجه به سازکاری که ستاد کرونا تعریف می‌کند استفاده خواهد شد.
مردانی اضافه کرد: از زمان شیوع ویروس کرونا تا به امروز میزان ترددهای جاده‌های جاده در چهارمحال و بختیاری نسبت به مشابه سال گذشته در وردی‌های استان 28 درصد و در خروجی‌ها 25 درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به رصد روزانه دستگاه‌های تردد شمار نصب شده در محورهای مواصلاتی استان گفت: با توجه به گسترش شیوع ویروس کرونا و اعمال سخت‌گیرانه ترددها در هفته‌های قبل میزان ورد به استان در 4 ماهه گذشته 37 درصد و میزان خروج 36 در کاهش داشته است.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday