مهر/ رئیس کمیسیون امور اجتماعی شورای شهر اصفهان گفت: ساخت و ساز غیرقانونی در ارتفاع بیش از حریم پل خواجو در حال انجام است و شهردار اصفهان باید در حداقل زمان ممکن این موضوع را پیگیری کند.

کوروش محمدی، رئیس کمیسیون امور اجتماعی شورای شهر اصفهان اظهار کرد: عکس‌های منتشر شده در این زمینه نشان دهنده ساخت و ساز غیرقانونی و در ارتفاع بیش از حریم پل خواجو است.
وی با تاکید بر اینکه شهردار اصفهان باید در حداقل زمان ممکن این موضوع را بررسی و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اضافه کرد: در صورت هر گونه بروز تخلف باید با افراد متخلف برخورد شود و گزارشی در این زمینه در جلسه علنی بعدی شورای شهر ارائه شود.

آثار تاریخی امانتی در دست مدیران شهری و شهروندان اصفهان
رئیس کمیسیون امور اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان آثار تاریخی را امانتی در دست مدیران شهری و شهروندان اصفهان دانست و گفت: این میراث باید بدون کم و کاست به آیندگان تحویل داده شود ضمن اینکه باید توجه داشت که اعضای شورا در صیانت از حریم تاریخی و میراث کهن اصفهان هیچ‌گونه مماشاتی نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه میراث فرهنگی اصفهان باید قوی‌تر و موشکافانه‌تر بافت تاریخی این شهر را دنبال کند، اضافه کرد: برای این امر ضروری است تیمی تشکیل و موارد این چنینی را در شهر پیگیری کند.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today