باشگاه خبرنگاران/ دادگستری استان مرکزی از محدودیت خدمات حضوری قضایی در شهر‌های قرمز خبر داد.

دادگستری کل استان مرکزی از مردم شهر‌های قرمز کرونایی خواست در مدت دو هفته محدودیت‌های جدید کرونایی به جز موارد ضروری از مراجعه به ساختمان‌های دادگستری خودداری کنند.
دادگستری استان مرکزی تلفن‌های ۳۳۴۱۸۵۵۰ را در زمینه کار دادگاه‌ها، تلفن ۳۳۴۱۸۳۶۷ را در زمینه کار دادسرا‌ها و تلفن ۳۳۴۱۸۲۲۳ در زمینه کار دادگاه‌های تجدیدنظر برای پاسخگویی به سوالات مردم معرفی کرده است.
روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی در این زمینه اعلام کرد: با توجه به تعطیلات ناشی از ویروس کرونا و کاهش حضور کارکنان دولت به ویژه همکاران خدوم دادگستری در شهر‌های قرمز استان به میزان یک سوم و محدودیت‌های پیشرو شهروندان محترم به جز در موارد ضروری از جمله شکایات مربوط به سرقت ضرب و جرح تصادفات و جرایم خشن و ... به مدت دو هفته از مراجعه به ساختمان‌های دادگستری خودداری فرمایند.


آخرین خبر استان مرکزی در اینستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today