صدا و سیما/ هجوم مردم برای خرید روغن مایع، باعث ازدحام موجی از جمعیت در مقابل فروشگاه شهر ایلام شد.

نبود و یا کمبود روغن مایع در روز‌های اخیر باعث شده که مردم به محض  اطلاع از توزیع این کالا بلافاصله با تشکیل صف‌های فشرده آن هم دراین روز‌های بحرانی کرونایی، جان خود وسایر هم استانی را به خطر بی اندازند.
فارغ از علت کمبود این مایع خوراکی در بازار، آنچه مسلم است این گونه رفتار‌ها نه تنها کمکی به بهبود وضعیت بیمارگونه وبحرانی استانمون از نظر شیوع ویروس کرونا نمی‌کند بلکه زحمت عوامل ودست اندرکاران اجرای طرح محددیت‌های کرونایی را نیز تحت الشاع خود قرار می‌دهد.

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/