رکنا/ مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶۷ مورد مسمومیت با گاز منواکسیدکربن اتفاق افتاده و هشت نفر فوت کردند، گفت: بیشترین آمار مسمومیت ها مربوط به شهر اصفهان و پس از آن لنجان و فلاورجان بوده است.

غفور راستین، مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان با اشاره به اینکه هر سال با شروع فصل سرما متاسفانه شاهد مسمومیت و مرگ و میر با گاز منواکسیدکربن هستیم، اظهار کرد: سال گذشته در سطح استان ۶۰۱ مورد مسمومیت با گاز منواکسید کربن داشتیم که ۳۰ نفر فوت کردند.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶۷ مورد مسمومیت با گاز منواکسیدکربن داشته ایم که هشت نفر فوت کردند، افزود: در دو سال اخیر آمار مسمومیت با منواکسیدکربن در شهر اصفهان بیشتر از همه شهرهای استان بوده است.
مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان با اشاره به اینکه سال گذشته نجف آباد و خمینی شهر در رده های دوم و سوم مسمومیت با منواکسیدکربن بودند، گفت: امسال لنجان و فلاورجان در رده دوم و سوم بعد از اصفهان قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: بیشتر مسمومیت های ناشی از منواکسیدکربن به خاطر استفاده از بخاری به صورت ناقص و غیراستاندارد بوده است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today