مهر/ در این فیلم توضیحات سخنگوی سازمان ثبت احوال درمورد ثبت تاریخ تولد در مورخ ۹۹/۹/۹ را مشاهده می‌کنید.

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran