رکنا/ قاتل بی رحم حیوانات وحشی همراه با بقایای ۱۲ راس دام وحشی، پنج تخته پوست حیوانات مختلف و ۹ قطعه پرنده وحشی در شهرستان بافت به دام افتاد.

حسن موسی پور، رئیس‌ اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بافت دراین باره گفت: پس از تحقیقات درباره یکی از بزرگ ترین عاملان کشتار حیوانات وحشی کشور و صید پرندگان، این متخلف حرفه ای و سنگدل در بازرسی از منزلش رسوا شد.
وی افزود: در بازرسی از خانه مسکونی این متهم در شهرستان بافت اجزای مربوط به هفت راس کل وحشی، پنج راس قوچ وحشی، پنج تخته پوست حیوانات وحشی، ۹ قطعه کبک وحشی و تیهوی شکار شده کشف وضبط شد.
رئیس‌ اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بافت با بیان این که در ادامه این بازرسی، ده ها تیر فشنگ اسلحه ۲۷۰، اسلحه برنو و فشنگ اسلحه ۳۰۸ کشف و ضبط شد، از معرفی و تحویل این متخلف برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی خبرداد.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar