صدا و سیما/ علیرضا آشناگر استاندار سمنان برای دومین بار به کرونا مبتلا شد.

علیرضا آشناگر استاندار سمنان برای دومین بار به کرونا مبتلا شد. 
استاندار سمنان این روزها در قرنطینه خانگی به سر می برد و به صورت ویدیو کنفرانسی در جلسات شرکت می کند.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today