باشگاه خبرنگاران/ هواشناسی قم، آسمانی مه آلود برای امروز، چهارشنبه ۵ آذر ماه ۱۳۹۹ در استان پیش بینی کرده است.

سرعت باد: ۱ متر بر ثانیه، ۴ کیلومتر بر ساعت
نم نسبی: % ۹۳
دید افقی: ۱۱۰۰متر
بارندگی ۲۴ ساعت گذشته: صفر میلیمتر
(از ساعت ۰۶ گرینویچ دیروز تا ساعت ۰۶ گرینویچ امروز)
بیشینه دما در ۲۴ ساعت گذشته: ۱۵° c
کمینه دما در ۲۴ ساعت گذشته: ۳° c.

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday