مهر/ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قوچان در لیست دانشمندان برتر دنیا قرار گرفته است.

علی اصغر بهشتی رئیس دانشگاه صنعتی قوچان اظهار کرد: موسسه Clarivate Analyties تحت عنوان(ISI) هر ساله به معرفی پراستنادترین پژوهشگران و دانشمندان دنیا می پردازد که این فهرست شامل گروهی از پژوهشگران حوزه های موضوعی علمی مختلف می شود که برای سومین سال پیاپی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قوچان در بین پراستنادترین دانشمندان جهان قرار گرفت.

وی بیان کرد: در  سال ۲۰۱۸ تعداد ۱۶ دانشمند از ایران در این فهرست قرار گرفتند که نام دکتر حسن کریمی مله نیز در این فهرست دیده می‌شد. در سال ۲۰۱۹ نیز از ایران ۱۲ نفر در بین یک درصد دانشمند برتر دنیا قرار گرفتند که از دانشگاه صنعتی قوچان دو نفر، آقایان دکتر کریمی مله و دکتر ماهیان در این لیست حضور داشتند.
بهشتی گفت: در سال ۲۰۲۰ نیز اسامی یک درصد دانشمند برتر دنیا منتشر شد که به مانند سال گذشته تعداد ۱۲ نفر از جمهوری اسلامی ایران در این فهرست دیده میشد که خوشبختانه برای سومین سال پیاپی دانشگاه صنعتی قوچان نیز صاحب یک نماینده بود و جناب آقای دکتر حسن کریمی مله در این لیست حضور داشتند.
رئیس دانشگاه صنعتی قوچان افزود: برای قرار گرفتن در فهرست پژوهشگران برتر، کلیه فعالیت‌های علمی ۱۰ ساله اخیر در سطح بین المللی از جمله تعداد مقالات، تعداد استنادها، تعداد مقالات پراستناد، تعداد استناد به مقالات پراستناد مورد بررسی قرار گرفته و همچنین مسائلی نظیر، رعایت اصول اخلاقی در پژوهش، رعایت میزان خوداستنادی در حد قابل قبول و نیز مقالات بازپس گیری شده در انتخاب یک پژوهشگر از این فهرست موثرند. بر این اساس تقریبا شش هزار و ۳۸۹ پژوهشگر در سال ۲۰۲۰ به عنوان پژوهشگر پراستناد انتخاب شده اند.
وی گفت: برای انتخاب پراستنادترین پژوهشگران دنیا، مقالات یک درصد پراستناد در دوره زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ مطابق با فهرست پایگاه شاخص‌های اساسی علم(ESI) پردازش شدند. تعداد استنادهای مقالات یک درصد پراستناد یکی از معیارهای اصلی انتخاب پراستنادترین پژوهشگران دنیا بوده است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar