رکنا/ وقوع زلزله در کرمان وحشت مردم را در پی داشت.

این زلزله ساعت 13:11:51 به وقت محلی و به بزرگی زلزله 3.2 در موقعیت آن 31.19 شمالی و 57.49 شرقی در عمق 17 کیلومتری زمینکه 66 کیلومتری راور، 67 کیلومتری هجدک و 86 کیلومتری چترود در کرمان اتفاق افتاد.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar