باشگاه خبرنگاران/ ‌مصرف گاز در یک هفته اخیر در بخش‌ های خانگی، عمومی و تجاری خراسان جنوبی نسبت به دوره زمانی مشابه پارسال افزایش داشته است.

هاشمی، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: بر اساس بررسی‌ های انجام شده طی یک هفته گذشته ۱۷ میلیون و ۵۲۶ هزار متر مکعب گاز طبیعی در بخش ‌های خانگی، عمومی و تجاری استان مصرف شده است.
وی مقدار مصرف در دوره مشابه پارسال را حدود ۱۵ میلیون و ۱۸۹ هزار متر مکعب عنوان کرد و افزود: بر این اساس مقدار مصرف گاز طبیعی در استان در بخش خانگی، عمومی و تجاری نسبت به دوره زمانی مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته است.
هاشمی بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون یک میلیارد و ۴۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در استان مصرف شده است که در بخش نیروگاهی با مصرف ۵۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار، ۵۵ درصد و بخش خانگی عمومی و تجاری با مصرف ۲۱۱ میلیون و ۲۸۰ هزار، ۲۰ درصد و بخش صنعتی با مصرف ۱۷۲ میلیون و ۸۱۷ هزار، ۱۷ درصد میزان مصرف را به خود اختصاص داده اند.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today