صدا و سیما/ استاندار همدان از قرار گرفتن قطار شهری همدان در ردیف بودجه سال آینده خبر داد.

سیدسعید شاهرخی، استاندار همدان در ستاد راهبردی تعیین تکلیف طرحهای عمرانی مهم و زیربنایی همدان گفت: هم اکنون ۴۲ طرح زیر بنایی این شهرستان در دست اجراست.
وی افزود: روند و درصد پیشترفت فیزیکی این طرحها با حضور مدیران اجرایی مرتبط بررسی و مشکلات اجرایی و اعتباری بررسی شد.
استاندار همدان همچنین از اخذ مجوز ساخت بیمارستان ۳۰۰ تخت خوابی زنان برای همدان خبر داد و گفت: در کنار این مجوز روند ساخت بیمارستان هزار تخت خوابی هم پیگیری می‌شود.

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today