فارس/ رئیس اداره میراث فرهنگی نهاوند گفت: به منظور احیای بافت تاریخی نهاوند به منظور حفط بناهای تاریخی در نهاوند مطالعه بافت تاریخی این شهرستان در دست اجرا قرار گرفت.

محسن جانجان، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نهاوند اظهار کرد: با توجه به اینکه شهرستان نهاوند از قدمت تاریخی زیادی برخوردار است لذا لازم است که بناهای تاریخی موجود در آن حفظ و احیا شوند.
وی افزود: در شهرستان نهاوند نمای ساختمان‌های تاریخی و معابر وجهه خوبی ندارند بنابراین باید برای ساختمان ضوابط و مقررات بنا گذاشته شود تا به بافت تاریخی لطمه‌ای وارد نشود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نهاوند با بیان اینکه هدف از اجرای طرح ساماندهی بافت تاریخی نهاوند حفط بناهای تاریخی موجود است افزود: با توجه به اینکه در سطح شهرستان بنا هایی وجود دارند که در گذشته برای احیا و یا حفاظت از آنها اقدامی صورت نگرفته لذا این بناها در حال تخریب هستند که باید مورد مرمت و بازسازی قرار بگیرند تا چهره زیبا و بافت تاریخی این شهرستان را بهتر نشان دهند.
وی با بیان اینکه طرح مطالعه ساماندهی بافت تاریخی نهاوند دو ماه است که شروع شده و اعتبار آن هم تعیین شده است افزود: از جمله اهداف دیگر اجرای طرح  ساماندهی طرح مطالعه بافت تاریخی نهاوند جلوگیری از ضوابط غیرمتعارف و همچنین ضوابط گذاری برای احداث بناست.


آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today