صدا و سیما/ شهرهای آبسرد و کیلان، براثر انفجار خودروی بمب گذاری شده در کنار ترانس برق در خاموشی مطلق به سر می برند.

عوامل تروریستی در برنامه ای از پیش تعیین شده، خودرو نیسان بمب گذاری شده را در کنار ترانس برق  شهرهای آبسرد و کیلان جانمایی کرده بودند که با انفجار آن ، ضمن توقف خودروی شهید محسن فخری زاده و شهادت وی ، ترانس برق این منطقه هم آسیب ببیند تا احتمالا از تاریکی برای فرار و خروج از منطقه استفاده کنند.
هم اکنون ماموران اداراه برق در حال نصب ترانس جدید در این محل هستند.

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran