مهر/ استاندار گلستان گفت: موضوع تعطیلی عنوان شده از سوی رییس سازمان اداری و استخدامی کشور تنها مربوط به شهرهای قرمز است و البته تعطیلی مطلق در دستگاه های اجرایی گلستان وجود ندارد.

هادی حق شناس استاندار گلستان اظهارکرد: موضوع تعطیلی عنوان شده از سوی رییس سازمان اداری و استخدامی کشور تنها مربوط به شهرهای قرمز است و البته تعطیلی مطلق در دستگاه های اجرایی استان وجود ندارد.
وی توضیح داد: تعطیلی عنوان شده تنها در شهرهای قرمز بدین معناست که به جای حداکثر تا یک سوم نیرو، دستگاه می توانند با حداقل نیرو و در حد ضرورت یعنی کمتر از یک سوم کارکنان به تشخیص مسئول دستگاه اجرایی به فعالیت خود ادامه دهند و به هیچ عنوان به معنی تعطیلی کامل  همه دستگاه های اجرایی نیست.
لازم به ذکر است از اول آذر بنا به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر گردیده بود کارکنان دستگاه های اجرایی در شهرهای قرمز حداکثر با یک سوم نیرو، در شهرهای نارنجی با یک دوم نیرو و در شهرهای زرد با دو سوم نیرو به فعالیت خود ادامه دهند.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today