باشگاه خبرنگاران/ مدیر تاکسیرانی بجنورد از افزایش نرخ کرایه تاکسی در بجنورد خبر داد.

شافعی، مدیر تاکسی رانی بجنورد گفت: در دوران شیوع ویروس کرونا که رانندگان باید یک مسافر کمتر سوار می‌کردند، به علت تامین معاش سختشان خواستار تعیین تکلیف این موضوع بودند.
وی افزود: موضوع در شورای شهر مطرح و با افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی موافقت شد.
شافعی ادامه داد: نرخ کرایه تاکسی‌های همگانی با ۲۰ درصد افزایش قیمت موافقت شد.
مدیر تاکسی رانی بجنورد افزود: بر این اساس نرخ ورودی تاکسی از ۵۲۳۰ ریال به ۶۵۳۷ ریال و به ازای هر ۱۰۰ متر از ۲۵۱ ریال به ۳۱۴ ریال افزایش یافت.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today