رکنا/ یک خرس گرسنه به شهرستان مشگین شهر حمله کرد که در پی آن وحشت مردم را در پی داشت.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today