مهر/ هواشناسی لرستان میزان بارش‌های ۴۸ ساعت گذشته در این استان را اعلام کرد که بر این اساس، بیشترین بارش‌ها در رومشکان با ۶۳.۳ میلی‌متر ثبت شده است.

اداره کل هواشناسی لرستان میزان بارش‌های ۴۸ ساعت گذشته در این استان را اعلام کرد.
براین اساس، در مرکز لرستان ۲۴.۶ میلی متر باران باریده است.
در بروجرد ۱۴.۵ میلی متر باران، در الیگودرز ۳ میلی متر، در کوهدشت ۴۸.۲ میلی متر، در پلدختر ۴۸.۴ میلی متر، در دورود ۱۳.۸ میلی متر، در الشتر ۱۶.۷ میلی متر، در نورآباد ۲۱.۸ میلی متر و در ازنا ۶ میلی متر باران باریده است.
همچنین میزان بارش‌ها در رومشکان ۶۳.۳ میلی متر، در سراب دوره ۲۸ میلی متر، در ایمان آباد ۱۴.۲ میلی متر، در سیلاخور ۱۸ میلی متر، در سپیددشت ۱۴.۱ میلی متر، در ریمله ۲۱ میلی متر و در شول آباد ۱۲.۵ میلی متر بوده است.
میانگین بارش‌های ۴۸ ساعت گذشته در لرستان، ۲۳ میلی متر اعلام شده است.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy