برترین ها/ خیابانی در تهران به نام شهید محسن فخری زاده تغییر نام یافت.

اعضای شورای شهر تهران با ارائه طرح دو فوریتی خیابان صنایع منطقه یک جنب وزارت دفاع را به نام شهید محسن فخری زاده دانشمند هسته ای و صنایع دفاعی کشورمان که چند روز پیش به دست عوامل تروریستی سرویسهای بیگانه به شهادت رسید، نامگذاری کردند.
این طرح با ۱۸ رای موافق به تصویب رسید.

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran