مهر/ رگبار شدید باران در خارگ باعث شده تا دید افقی به کمتر از ۱۰۰ متر برسد.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar