شبستان/ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ هزار و ۶۲۹ مورد بازرسی از کارگاه های سطح استان انجام شد و هفت کارگاه به دلیل نقص قوانین و مقرارت ایمنی تعطیل شد.
 
غلامرضا اشرفی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به اهمیت حفظ و صیانت از نیروی انسانی و پیشگیری از بروز حوادث و بیماری های شغلی بحث بازرسی از کارگاه های استان در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در ادامه بیان کرد: در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ هزار و ۶۲۹ مورد بازرسی از کارگاه های سطح استان انجام شد و طی این بازرسی ها هفت کارگاه به دلیل نقص قوانین و مقرارت ایمنی تعطیل شدند.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۷۳ درخواست از سمت متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور در استان دریافت شده است، افزود: یک هزار و ۹۵۲ درخواست در قالب کارگاه و ۲ هزار و ۵۷۲ عنوان شغلی بوده است.
اشرفی در ادامه گفت: در مجموع پس از روال اداری مربوطه ۸۶۰ درخواست را در ۴۸ جلسه کمیته بدوی و تجدید نظر استانی طرح و بررسی شده است و در کمیته های مذکور ۲ هزار و ۴۶۵ عنوان شغلی مورد بررسی، تشخیص و تطبیق قرار گرفت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در پایان بیان کرد: در نهایت ۲ هزار و ۱۲۹ عنوان شغلی از سوی کمیته ها به عنوان مشاغل سخت و زیان آور در خراسان جنوبی مورد تایید قرار گرفتند.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today