فارس/ رئیس مرکز بهداشتی و درمانی قلعه‌رئیسی گفت: به سبب عدم رعایت اصول ایمنی یک خانواده شش نفره در روستای پس رش چاروسا دچار گازگرفتگی و مسمومیت با گاز زغال (مونواکسید کربن) شدند.

داوود روان، رئیس مرکز بهداشتی و درمان قلعه‌رئیسی با بیان اینکه یک خانواده در روستای پس رش دچار گازگرفتگی شدند، اظهار کرد: به سبب عدم رعایت اصول ایمنی این خانواده شش نفره در روستای پس رش چاروسا دچار گازگرفتگی و مسمومیت با گاز زغال(مونواکسید کربن) شدند.
وی افزود: با حضور به موقع خانواده به مرکز بهداشتی و درمانی قلعه رئیسی و با تلاش کادر درمان در مرکز هر شش نفر نجات یافتند.
روان بیان کرد: از اقداماتی که در مواجه با افراد مسموم شده باید انجام داد می‌توان به باز کردن در و پنجره، خارج کردن سریع فرد دچار مسمومیت به هوای آزاد، باز کردن یقه پیراهن و در آوردن لباس‌های تنگ برای تنفس بهتر بیمار، عدم استفاده از مواد غذایی و خوراکی و تماس با اورژانس 115، ارائه آدرس دقیق و تعداد بیماران و نیز انجام توصیه‌های کارشناسان قبل از رسیدن کارکنان اورژانس 115 به محل حادثه است.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today