آخرین خبر/ آب گرفتگی منازل در کیان آباد اهواز بعد از بارش شدید باران و برگشت فاضلاب.آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today