آخرین خبر/ بارندگی شدید دیشب  در سربندر استان خوزستان.آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today