باشگاه خبرنگاران/ معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان گفت: امتحانات پایانی دانشجویان ورودی قبل از سال 99 از چهارم بهمن تا شانزدهم همین ماه و امتحانات دانشجویان ترم یک ورودی 99 از هجدهم تا بیست و نهم بهمن‌ماه برگزار می‌گردد.

محمد لطیفی، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان با اشاره به تقویم پیشنهادی دانشگاه آزاد که به صورت سراسری اعمال می‌شود درباره زمان امتحانات، اظهار کرد: براساس برنامه فعلی، امتحانات پایانی دانشجویان ورودی قبل از سال ۹۹ از چهارم بهمن امسال تا شانزدهم همین ماه و امتحانات دانشجویان ترم یک ورودی ۹۹ به دلیل تأخیر در آغاز ترم تحصیلی از هجدهم تا بیست و نهم بهمن‌ماه برگزار می‌گردد.
وی درباره زمان امتحانات دروس مشترک دانشجویان گفت: امتحانات دروس مشترک بین دانشجویان ورودی جدید و قدیم به‌صورت همزمان با دانشجویان ترم یک در فاصله زمانی هجدهم تا بیست و نهم بهمن‌ماه برنامه ریزی می‌شود.
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان افزود: دانشگاه موظف است که برای دانشجویان رشته‌های غیر از پزشکی ۱۶ هفته و دانشجویان پزشکی ۱۷ هفته کلاس برگزار کند. تا زمانیکه کلاس‌ها تمام نشده و سرفصل‌ها تدریس نشود، امتحان هم برگزار نمی‌شود به همین علت دانشجویان نگران این قضیه نباشند.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today