آخرین خبر/ آبگرفتگی بیمارستان سربندر و بغل کردن بیمار دیالیزی برای انتقال از میان انبوه آب و فاضلاب!


آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today