ایرنا/ سالانه از ۳۰ هکتار مزارع زعفران آران و بیدگل حدود ۴۰ کیلوگرم محصول بدست می آید و مقرر شد مقدار سطوح کشت این محصول در افق ۱۴۰۴ به پنج برابر افزایش یابد. 

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today