پایگاه اطلاع رسانی/ فرمانده انتظامی استان کرمان از توقیف یک دستگاه تانکر حامل 30 هزار لیتر گازوئیل قاچاق درعملیات پلیس شهرستان" نرماشیر"خبر داد.

سردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان"نرماشیر"در پی اجرای طرح های مستمر تشدید برخورد با قاچاق کالا و سوخت هنگام کنترل محور"بم- نرماشیر"یک دستگاه تانکر سوخت رسان را برای بررسی متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی انجام شده مشخص شد این تانکر حامل 30 هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز است که با بارنامه پارافین از"اصفهان"به سمت مناطق شرق کشور بارگیری شده است تا در ادامه به خارج از کشور منتقل شود.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به معرفی راننده این تانکر به مراجع قضایی، تصریح کرد: پدیده قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور زمینه ساز زیان های بی شماری به زمینه های کار و اشتغال جوانان میهن عزیزمان نیز خواهد شد و مقابله با آن یکی از اولویت های حوزه ماموریتی پلیس به شمار می رود.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar