باشگاه خبرنگاران/ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر گفت: نسبت به میانگین مدت مشابه پارسال هفت درصد بارندگی در این استان کاهش یافته است.

علی محمدی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر بیان کرد: میانگین بارش استان بر اساس ایستگاه‌های وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای از ابتدای سال آبی کنونی یعنی مهر تاکنون ۸۶.۵ میلیمتر بوده است.
وی با بیان اینکه با توجه به بارندگی اخیر نسبت به میانگین بلند مدت ۳۴ درصد بارش سالانه تحقق یافته است، افزود: میانگین بارش سالانه ۲۵۶ میلی‌متر است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با تاکید بر اینکه نسبت به میانگین مدت مشابه پارسال هفت درصد کاهش بارندگی در استان داشته‌ایم، عنوان کرد: در سامانه بارشی اخیر از هفت تا ۱۰ آذر به طور میانگین ۵۴ میلی‌متر باران در استان بارید.
محمدی با بیا اینکه بارش بیش‌تر در شمال استان بوشهر و در گناوه و دیلم بود، ادامه داد: بر اساس بارش‌ها از ابتدای سال آبی امسال تاکنون رودخانه‌های استان ۲۳۵ میلیون مترمکعب آب‌گیری کرده‌اند که ۱۴۰ میلیون مترمکعب آن مربوط به بارش‌های اخیر بوده است.
وی با بیان اینکه در سامانه بارشی اخیر ۴۸ میلیون مترمکعب آب پشت سد رئیس‌علی دلواری ذخیره شد، گفت: ۵۲ میلیون مترمکعب آب ناشی از بارندگی این سامانه نیز با توجه به وجود بندها، وارد شبکه آبیاری و کشاورزی شده است.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar