آخرین خبر/ فهرست شهر‌های قرمز که شامل تمدید یک هفته ای محدودیت‌های کرونایی هستند.