صدا و سیما/ هم اکنون با آغاز بارش محورهای مواصلاتی زنجان برفی و لغزنده است.

محمدی، مدیر کنترل راههای راهداری زنجان گفت: هم اکنون بارش برف در بیشتر جاده های زنجان آغاز شده است و مه دید افقی رانندگان در این مسیرها کاهش یافته است. 
محمدی افزود: آزاد راه و ترانزیت زنجان _ قزوین، زنجان _ بیجار، زنجان _ طارم، زنجان _ تهم _چورزق، زنجان _ تهم، زنجان _ دندی _ تخت سلیمان، سلطانیه _ خدابنده _ همدان، نیک پی _ ماهنشان بارش برف و لغزندگی جاده ها به همراه مه گزارش می شود. 
وی گفت: تردد در جاده ها روان است و انسدادی در محورهای استان وجود ندارد. 

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today