ایرنا/ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان گفت: یک هزار و ۸۰۰ کودک در قالب طرح محسنین این نهاد نیازمند حامی هستند تا نیاز آنان در بخش‌های مختلف به همت نیکوکاران برطرف شود.

محسن مسعودیان راد، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان اظهار کرد: طرح هر کارمند یک حامی فرصتی برای حمایت از این کودکان نیازمند است.
وی درباره طرح هر کارمند یک حامی در استان سمنان تصریح کرد: توان حامیان و مدیریت دو رکن اساسی توانمندسازی ایتام است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان با اشاره به اینکه هم اکنون یک هزار و ۸۰۰ کودک طرح محسنین نیازمند حامی هستند، تصریح کرد: طرح «هر کارمند یک حامی» فرصتی برای حمایت از کودکان نیازمند است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون سه هزار و ۲۰۰ نفر از ایتام و فرزندان محسنین استان سمنان تحت حمایت کمیته از خدمات حمایتی حامیان خود بهره مند می شوند بیان کرد: ۵۵ درصد ایتام دختر و  ۵۳ درصد از جامعه محسنین پسر هستند.
مسعودیان راد با بیان اینکه ۷۰ درصد از کمک های حامیان به فرزندان معنوی خود به صورت نقدی است، گفت: طرح شتابا توانمندی ایتام در بورس ایران طرح پیشنهادی استاندار سمنان در استان کلید خورده است.
وی با اشاره به اینکه توان حامیان در مقوله های فکری، مالی، و خدمات، متفاوت است افزود: در طرح هر کارمند یک حامی فرصتی فراهم می شود تا کارمندان استان سمنان حامی یک یا چند فرزند یتیم و محسنین شوند. 
مدیرکل کمیته امداد استان سمنان رویکرد اصلی کمیته امداد استان سمنان را توانمندی ایتام دانست و خاطرنشان کرد: توانمندی در مسکن، رفاه، اشتغال، بررسی و درمان جسمی و روحی، سلامت روان تنها گوشه ای از مقوله‌های توانمندی ایتام است.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today