باشگاه خبرنگاران/ معاون درمان علوم پزشکي قزوين گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۵۲ نفر با علايم کرونا در بيمارستان‌هاي استان بستري شدند.

کرمي معاون درمان علوم پزشکي قزوين گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۵۲ نفر با علائم کرونا در بيمارستان‌هاي استان بستري شدند و متاسفانه ۷ نفر هم بر اثر ابتلا به اين بيماري فوت کردند.
او اضافه کرد: در حال حاضر ۴۲۵ نفر با علايم کرونا در بيمارستان‌هاي استان بستري که ۴۸ نفر از آن‌ها با حال عمومي بد به دستگاه کمک تنفسي متصل هستند.
به گفته کرمي، همچنين در شبانه روز گذشته ۴۷ نفر بهبود يافته و از بيمارستان مرخص شده اند.