ايرنا/ محيط‌بانان حفاظت محيط زيست استان اردبيل در شهرستان‌هاي پارس‌آباد، بيله‌سوار و خلخال موفق به شناسايي و دستگيري ۹ شکارچي و صياد متخلف شدند.

محمد مجرد، رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان پارس‌آباد گفت: يگان حفاظت شهرستان اين شهرستان با استفاده از يک فروند قايق موتوري بيش از هزار متر طور ماهيگيري دامي و غيرمجاز را که توسط متخلفان شبانه در درياچه شهيد غفاري کار گذاشته بودند کشف و جمع ‌وري کردند.
مجرد افزود: همچنين يگان حفاظت محيط زيست شهرستان پارس‌آباد با همکاري پليس امنيت و اطلاعات نيروي انتظامي شهرستان، موفق به کشف و ضبط يک فقره شکار غير مجاز شامل ۱۸ قطعه سار، ۳ قطعه فاخته و يک قطعه اردک سرسبز از متخلف شکار شدند.
وي افزود: در ماموريت ديگري يک شکارچي متخلف که اقدام به شکار غيرمجاز هشت قطعه پرنده حمايت شده زنگوله‌بال کرده بود، شناسايي و با تشکيل پرونده به مراجع قضايي معرفي شد.
رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست شهرستان بيله‌سوار هم گفت: ماموران يگان حفاظت محيط زيست اين شهرستان در حين گشت و کنترل و جلوگيري از شکار و صيد غيرمجاز يک نفر از متخلفان شکار غيرمجاز را دستگير کردند.
بهنام برزگر افزود: از اين شکارچي متخلف که با استفاده از يک قبضه اسلحه شکاري دولول، اقدام به شکار غيرمجاز يک قطعه پرنده حمايت شده دراج کرده بود، يک قبضه سلاح شکاري دولول و همچنين لاشه يک قطعه پرنده حمايت شده دراج کشف و ضبط شده و جهت سير نمودن مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي گرديد.
وي افزود: در ماموريتي ديگر ماموران يگان حفاظت محيط زيست شهرستان بيله‌سوار در حين گشت و کنترل و جلوگيري از شکار و صيد غيرمجاز سه متخلف شکار غيرمجاز پرندگان حمايت شده دراج را به همراه يک قبضه سلاح شکاري پنج تير دستکش، تعداد ۵۰ عدد فشنگ پر و همچنين لاشه سه قطعه پرنده حمايت شده دراج کشف و ضبط و آنها را به مراجع قضايي معرفي کردند.


  
  

آخرين خبر اردبيل در اينستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today