باشگاه خبرنگاران/ وضعيت درياي خزر از فردا براي فعاليت‌هاي دريايي آرام و مساعد است.

تاکامي کارشناس هواشناسي مازندران گفت: بر اساس تجزيه و تحليل نقشه‌هاي پيش يابي هواشناسي، درياي خزر از فردا شنبه ۲۲ آذرماه با موج کوتاه همراه است و براي فعاليت‌هاي دريايي مناسب خواهد بود.
او با بيان اينکه درياي خزر امروز مواج است، افزود: سرعت وزش باد در نزديک سواحل استان تا ۱۰ متر بر ثانيه پيش بيني مي‌شود.
تاکامي گفت: همچنين بيشينه ارتفاع موج امروز در نزديک سواحل مازندران تا ۱/۱ متر برآورد مي‌شود.

آخرين خبر مازندران در اينستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today