باشگاه خبرنگاران/ رییس اورژانس کرمان از نجات جان مادر باردار و نوزادش به همت تیم فوریت‌های پزشکی در منزل خبر داد.

سید محمد صابری، رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: پس از اعزام تیم فوریت‌های پزشکی درصبحگاه جمعه ۲۸ آذرماه برای امداد رسانی به یک مادر باردار در حومه شهر کرمان با توجه به شروع مراحل زایمان برای نجات جان مادر و نوزاد، با اقدامات مناسب درمانی در مراحل زایمان از سوی تیم فوریت‌های پزشکی مادر باردار(۲۵ ساله) نوزاد دختر خود را در منزل به دنیا آورد.
وی افزود: مادر و نوزاد برای ادامه مراحل درمان با حال عمومی مساعد به بیمارستان افضلی پور کرمان منتقل شدند.
صابری بیان کرد: در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، طی پنج روز گذشته(۲۴ تا ۲۸ آذرماه)، سه نوزاد با اقدامات مناسب درمانی کارکنان فوریت‌های پزشکی به دنیا آمده است.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar