آخرین خبر/ براساس آخرین بروز رسانی در نرم افزار ماسک، تمامی شهرستان‌ها به رنگ نارنجی و زرد درآمده و شهرستان قرمز نداریم.