ایمنا/ شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۶۲ وضعیت قابل قبول(سالم) را نشان می‌دهد.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز با میانگین ۷۳ در وضعیت قابل قبول "سالم" ثبت شد.
کیفیت هوای این کلانشهر بر پایه داده‌های سامانه پایش برخط در نخستین ساعات صبح امروز با شاخص ۶۲ وضعیت قابل قبول "سالم" را نشان می‌دهد.
شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد روی عدد ۷۸، خیابان استانداری روی عدد ۵۵، خیابان پروین روی عدد ۵۳ و در ایستگاه‌های بزرگراه خرازی، خیابان رودکی و خیابان دانشگاه بدون داده است.
همچنین کیفیت هوا در شاهین شهر با میانگین ۷۶ و نجف آباد با میانگین ۵۵ در وضعیت سالم و در مبارکه با میانگین ۱۰۹ ناسالم برای گروه‌های حساس است؛ وضعیت کیفی هوا در سایر ایستگاه‌های پایش شهرستان‌ها در دسترس نیست.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today