ایرنا/ اطلاعات پرواز فرودگاه بین‌المللی شهید قاسم سلیمانی اهواز از ابطال یا موجه شدن با تاخیر ۱۷ پرواز ورودی و خروجی این فرودگاه طی امروز شنبه به دلیل بروز پدیده مه شدید خبر داد.

بر اساس اعلام اطلاعات پرواز این فرودگاه، پرواز شماره QSM۱۲۲۹ هواپیمایی قشم ایر به مقصد کرج، پرواز هواپیمایی ایران ایر با شماره IRA۴۱۰ در ساعت ۷:۲۰ دقیقه، پرواز شماره CPN۰۲۱ هواپیمایی کاسپین در ساعت ۸:۳۰ دقیقه، پرواز شماره QSM۱۲۱۱ در ساعت ۱۰ هواپیمایی قشم‌ایر از فرودگاه اهواز به مقصد تهران باطل اعلام شدند.
پرواز هواپیمایی کارون در ساعت ۷:۱۵ به شمار KRU۲۶۱۹، پرواز شماره VRH۵۸۵۳ هواپیمایی وارش در ساعت ۸:۲۵ دقیقه، پرواز شماره IRB۹۵۷ در ساعت ۸:۳۰ دقیقه هواپیمایی ایران ایرتور، پرواز شماره TBZ۵۶۲۸ در ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه هواپیمایی آتا از مقصد فرودگاه اهواز به تهران و همچنین پرواز شماره IRC۳۸۲۹ هواپیمایی آسمان در ساعت ۸:۵۰ به مقصد شیراز با تاخیر انجام خواهند شد.
همچنین پرواز ساعت ۵:۵۵ دقیقه هواپیمایی قشم‌ایر با شماره QSM۱۲۱۰، پرواز شماره IRA۴۱۱ هواپیمایی ایران‌ایر در ساعت ۶:۱۵ دقیقه، پرواز ساعت ۷:۳۰ دقیقه هواپیمایی کاسپین با شماره CPN۰۲۰ از مقصد تهران و پرواز شماره  QSM۱۲۲۸ هواپیمایی قشم ایر از مقصد کرج به فرودگاه اهواز باطل اعلام شدند.
علاوه بر این پرواز ساعت ۷:۲۵ دقیقه هواپیمایی وارش با شماره VRH۵۸۵۲، پرواز شماره IRB۹۵۶ هواپیمایی ایران‌ایرتور در ساعت ۷:۳۵ دقیقه، پرواز ۷:۲۵ دقیقه هواپیمایی آتا با شماره TBZ۵۶۲۷ از مقصد تهران و پرواز شماره IRC۳۸۲۸ هواپیمایی آسمان در ساعت ۸:۲۰ دقیقه از مقصد شیراز به سمت فرودگاه اهواز با تاخیر انجام می‌شوند.

  
  

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today