ایلنا/ معاون‌ میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی گفت: کاروانسرای چهل پایه خراسان جنوبی و مجموعه بنا‌های پیرامون آن در فهرست میراث ملی ثبت می‌شود.

علی شریعتی منش، معاون‌ میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی گفت: کاروانسرا و مجموعه آثار واجد ارزش آن دارای ویژگی‌های معماری بومی و سنتی مناطق کویری هستند.
شریعتی منش افزود: این مجموعه شامل کاروانسرا، آب انبار، پایاب، برج، کوره آجر پزی و هرکدام  از این آثار درخور توجه و مطالعه است.
وی گفت: این بنا هزار و ۶۰۰ متر مربع مساحت داشته و بر اساس بررسی‌های باستان شناسی  و شواهد معماری به دوره صفویه تعلق دارد.
شریعتی منش افزود: اجزای اصلی این اثر شامل سردر و  هشتی ورودی، حیاط، برج، اصطبل، و تاقنما‌های حیاط می‌شود.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today