ایرنا/ استاندار البرز در حکمی ارسلان قاسمی را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان ۱۶۰ هزار نفری نظرآباد منصوب شد.

استاندار البرز در حکمی ارسلان قاسمی را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان ۱۶۰ هزار نفری نظرآباد منصوب شد.
در متن حکم عزیزاله شهبازی استاندار البرز خطاب به سرپرست جدید فرمانداری نظرآباد آمده است:
با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاست های دولت تدبیر و امید موفق و مؤید باشید.
قاسمی مدانی معاونت سیاسی کرج و فرمانداری شهرستان آوج استان قزوین را در کارنامه خود دارد.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday