رکنا/ تهران روزهای آلوده ای را سپری می کند و آلودگی هوا به میزان چشمگیری زیاد شده و در برخی نقاط استان، نفس کشیدن دشوار است.

همینطور این آلودگی ها امروز به اوج خود رسیده و سبب شد تا سطح شهر کدر شود.

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran