باشگاه خبرنگاران/ کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در شبانه روز گذشته بیرجند با کمینه دمای منفی ۹ درجه سیلسیوس به عنوان دومین مرکز سرد در بین مراکز استان‌ها ثبت شد.

نخعی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: دو هفته است که از سرما و یخبندان در استان می گذرد و کماکان تحت تأثیر هجوم هوای سرد هستیم.
او با بیان اینکه تا پایان هفته با افزایش نسبی دمای هوا قدری از شدت سرما کاسته می‌شود، افزود: روز جمعه افزایش ابر هم در منطقه قابل پیش بینی است.
نخعی تصریح کرد: در شب و روز گذشته سربیشه با منفی ۱۲ درجه سردترین و دهسلم نهبندان با بیشینه دمای ۱۹ درجه سانتیگراد گرمترین تقطه استان بوده است.
تغییرات دمایی در مرکز استان بین منفی ۹ و ۱۵ درجه شد.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today