باشگاه خبرنگاران/ متخلفان شکار غیرمجاز دو رأس بز وحشی آبستن در شهرستان طبس دستگیر شدند.

حاتمی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس گفت: با همکاری و تلاش همیاران افتخاری محیط زیست و مأموران نیروی انتظامی عشق آباد متخلفان شکار غیرمجاز دستگیر و تحویل قانون شدند.
او افزود: طی عملیات دستگیری متخلفان شکارو صید که یک شبانه روز به طول انجامید، لاشه دو رأس بز وحشی کشف و ضبط شد.
حاتمی عنوان کرد: پس از باز کردن شکم لاشه وحوش کشف شده، در داخل شکم یکی، دو جنین و داخل لاشه دیگری نیز یک جنین مشاهده شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس اظهار کرد: جریمه شکار غیر مجاز هر راس بز وحشی (ماده) معادل ۷۵۰ میلیون ریال و بر اساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست بهای هر عدد نوزاد پستاندار وحشی که به هنگام شکار در رحم مادر باشد معادل بهای پستاندار مربوطه محاسبه و از متخلف یا متخلفین اخذ و در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز نیز محاکمه خواهند شد.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today