مهر/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خواستار رعایت مسائل بهداشتی در بازگشایی برخی مشاغل و مدارس شد و گفت: ایجاد رفت و آمدها بدون رعایت مسائل بهداشتی، خطر افزایش کرونا را به همراه دارد.

محمد دهقانی فیروز آبادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به روند نزولی کرونا در استان بیان کرد: اگرچه سیر این ویروس در استان کند شده اما شکننده بوده و با اندکی تغییر رفتار از سوی شهروندان، تغییر مسیر می دهد.
وی ادامه داد: از شهروندان خواستاریم همچون گذشته با رعایت پروتکل های بهداشتی، پرهیز از سفرها و دورهمی ها مانع انتقال این ویروس شوند.
دهقانی با بیان اینکه امید است با همراهی مردم شاهد برگشت مجدد وضعیت پر خطر و خیلی پر خطر نباشیم، افزود: دورهمی های خانوادگی یکی از عوامل مهم در انتقال کرونا بوده که می طلبد مورد توجه ویژه شهروندان قرار گیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به بازگشایی برخی مشاغل و مدارس بیان کرد: آنچه مسلم است ایجاد رفت و آمدها بدون رعایت مسائل بهداشتی، خطر افزایش کرونا را افزایش می دهد که باید مورد توجه قرار گیرد.
دهقانی فیروز آبادی با تاکید بر استفاده از ماسک بیان کرد: با توجه به ویروس جهش یافته اروپایی و انگلیسی، بیماری مسری تر شده و افزاد با سن پایین تر را گرفتار می کند.
وی با بیان اینکه مردم شرایط کرونا را عادی تلقی نکنند، اظهار کرد: کرونا عادی نشده و همچنان نیازمند رعایت بایدها و نبایدهای بهداشتی و پرهیز از عادی انگاری است.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today