باشگاه خبرنگاران/ ۳۹ مورد دیوارکشی غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی شهرستان آمل قلع و قمع شد.

سید حسین اسلامی مدیر جهاد کشاورزی آمل گفت: ۳۹ مورد دیوارکشی غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستا‌های اسکی محله، میانرود، اوجی آباد و سعدین کلا بخش مرکزی شهرستان آمل قلع و قمع شد.
او با اشاره به انجام دهگردشی‌های مستمر توسط اکیپ دهگردشی این مدیریت، افزود: با قلع و قمع این دیوارکشی‌ها ۷ هزار و ۷۰۰ مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید برگشت.
اسلامی گفت: حفظ و حراست از بستر تولید محصولات کشاورزی، ماموریت و خط قرمز جهاد کشاورزی است و این نهاد دست در دست سایر نهاد‌های مرتبط  با هرگونه دست اندازی به اراضی زراعی و باغی مبارزه خواهد کرد.
مدیر جهاد کشاورزی آمل افزود: جهاد کشاورزی با هر‌گونه ساخت و ساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی که منابع تامین‌کننده امنیت غذایی جامعه را تهدید کند، طبق قانون برخورد خواهد کرد.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today