برترین ها/ روز گذشته استخراج رمز ارز از مزرعه رفسنجان، متعلق به شرکت ایرانی توسعه سرمایه‌گذاری ایران و چین با دستور مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمان متوقف شد.

در این قبض برق که به نام شرکت استخراج بیت کوین در رفسنجان معروف شده، پرداخت یکماه مصرف برق ۴۰ میلیارد تومان قید شده است.
پس از قطع برق در بسیاری از شهرهای کشور برخی کارشناسان استخراج بیت کوین را یکی از دلایل افزایش مصرف برق در کشور معرفی کرده بودند.
گفتنی است؛ روز گذشته استخراج رمز ارز از مزرعه رفسنجان، متعلق به شرکت ایرانی توسعه سرمایه‌گذاری ایران و چین با دستور مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمان متوقف شد.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar